Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Uwaga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA RP

 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

informaje o projekcie

 

Gdzie szukać informacji i pomocy

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Słownik pojęć

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną

Dyskryminacja ze względu na orientację seksualną to nierówne traktowanie w związku z prawdziwą bądź domniemaną orientacją seksualną. Rozróżnione są trzy orientacje psychoseksualne: heteroseksualna, biseksualna i homoseksualna.

W tym kontekście grupą defaworyzowaną, która zdecydowanie częściej pada ofiarą dyskryminacji i nierównego traktowania, są osoby homo- i biseksualne. Często grupa ta określana jest angielskim skrótowcem LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender).

Z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną mamy do czynienia w przypadku gorszego traktowania, ale także, gdy orientacja seksualna nie jest oficjalnym kryterium nierówności – pozornie neutralne prawo, polityka lub praktyka powodują powstanie negatywnego efektu dla osoby o danej orientacji seksualnej. Jest to dyskryminacja pośrednia.

Należy też wspomnieć o zjawisku dyskryminacji krzyżowej, gdy nierówne traktowanie z powodu orientacji seksualnej nakłada się na jeszcze jedną przyczynę dyskryminacji, np. płeć, wiek, rasę, itd.

Zjawisko dyskryminacji ze względu na orientację seksualną może dotyczyć konkretnej osoby lub grupy osób. Także domniemana i nieprawdziwa informacja o orientacji seksualnej może być przyczynkiem dla zaistnienia dyskryminacji ze względu na orientację seksualną. Zjawiska dyskryminacji, w tym ze względu na orientację seksualną, mogą być zaobserwowane wobec grupy LGBT, ale też w jej ramach. Podobnie, jak w przypadku innych obszarów dyskryminacji, także w przypadku orientacji seksualnej mamy do czynienia z dyskryminacją wtedy, gdy nierówne traktowanie nie jest uzasadnione żadnymi racjonalnymi, obiektywnymi przesłankami.

Z przykładami dyskryminacji ze względu na orientację seksualną można spotkać się w różnych sytuacjach:

 • Dyskryminacja w miejscu pracy (np. tworzenie gorszych warunków pracy dla osoby homoseksualnej, uporczywe pomijanie danej osoby w ścieżce awansu zawodowego, mobbing w miejscu pracy).
 • Arbitralne odmawianie osobom nieheteroseksualnym praw i wolności przysługujących każdemu (np. prawa do zgromadzenia się).
 • Nieposzanowanie życia prywatnego i rodzinnego (np. postrzeganie związków osób tej samej płci jako z zasady mniej ważnych, niż związków pomiędzy kobietą i mężczyzną, nierówny dostęp do mieszkania komunalnego, pomocy społecznej).
 • Dyskryminacja w dostępie do służby zdrowia (np. stereotypowe utożsamianie osób nieheteroseksualnych z danymi problemami zdrowotnymi, np. zakażeniem HIV, niechęć w udzieleniu pomocy medycznej).
 • Naruszenia czci i godności osób nieheteroseksualnych, przyzwolenie na takie zachowania (np. używanie wulgarnych czy poniżających sformułowań, porównywanie osób homoseksualnych do osób popełniających przestępstwo związane z seksualnością człowieka).
 • Dyskryminowanie osób nieheteroseksualnych przez służby policyjne i porządkowe (np. niechętne udzielanie pomocy ofierze napadu motywowanego orientacją seksualną, arbitralne zatrzymywanie osób nieheteroseksualnych przez policję pod pretekstem „nieobyczajnego zachowania”,)
 • Stosowanie - w poczuciu bezkarności - przemocy fizycznej i psychicznej wobec osoby o (domniemanej) orientacji seksualnej (np. napaść, gwałt; ale też znęcanie się w szkolnej grupie koleżeńskiej nad uczniem / uczennicą o – domniemanej – orientacji nieheteroseksualnej).
 • Stereotypowe postrzeganie osoby nieheteroseksualnej jedynie prze pryzmat jej prawdziwej lub wyobrażonej seksualności.
 • Zachęcanie innych do dyskryminacji ze względu na orientację seksualną, utrwalanie postrzegania stereotypowego (np. w praktyce nauczania na ten temat).
 • Ujawnienie (domniemanej lub wręcz nieprawdziwej) informacji nt. orientacji seksualnej danej osoby bez jej zgody (np. celem wywołania jej niepokoju).

Przykłady:

 • uzależnienie zatrudnienia od wcześniejszego ujawnienia swojej orientacji seksualnej,
 • domaganie się od kandydata na pracownika zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że kandydat nie jest nosicielem HIV i nie choruje na AIDS (wyjątek – niektóre zawody wymagają nienagannego stanu zdrowia),
 • dokuczanie pracownikowi z powodu jego orientacji seksualnej,
 • odmowa zatrudnienia osoby o orientacji homoseksualnej na określonym stanowisku pracy,
 • zwolnienie z pracy pod nieuzasadnionym pretekstem po ujawnieniu się homoseksualnej orientacji pracownika;

Przykłady – zatrudnienie:

 • Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na orientację seksualną, np.: odmawia się osobie o odmiennej orientacji seksualnej uczestnictwa w wyjazdach służbowych.

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Faszyzm

 -  Jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych przy pomocy sieci komputerowej jest propagowanie treści o charakterze faszystowskim czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito