Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Uwaga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA RP

 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

informaje o projekcie

 

Gdzie szukać informacji i pomocy

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Słownik pojęć

Dyskryminacja ze względu na płeć

Dyskryminacja ze względu na płeć to nierówne traktowanie kobiet lub mężczyzn ze względu na ich przynależność do danej płci, które nie jest uzasadnione obiektywnymi przyczynami.

Dyskryminacja nie odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której kobiety są dyskryminowane przez mężczyzn albo mężczyźni przez kobiety, ale ma miejsce także wówczas, kiedy, stosując kryterium płci, jakaś kobieta dyskryminuje inne kobiety, a mężczyzna innych mężczyzn.

Z dyskryminacją ze względu na płeć mamy do czynienia zarówno wtedy, gdy dana osoba jest gorzej traktowana, gdyż przynależy do określonej płci (dyskryminacja bezpośrednia), jak i wtedy, gdy płeć nie jest oficjalnym kryterium nierówności – np. wówczas, kiedy pozornie neutralne prawo, polityka czy praktyka dają negatywny efekt dla osób należących do określonej płci (dyskryminacja pośrednia).

Dyskryminacja ze względu na płeć może przejawiać się w formie mechanizmów dyskryminujących kobiety lub mężczyzn, jako całe grupy oraz w formie dyskryminacji konkretnej osoby ze względu na jej płeć.

Dyskryminacja ze względu na płeć związana jest ze stereotypami dotyczącymi płci, to znaczy uogólnionymi przekonaniami dotyczącymi tego, jakie są kobiety i jacy są mężczyźni. Posługiwanie się stereotypami w relacji z konkretną osobą jest niesprawiedliwe, może być również krzywdzące.

Przejawem dyskryminowania jest też zachęcanie innych do dyskryminacji ze względu na płeć, a także każde nieakceptowane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności lub poniżenie albo upokorzenie drugiej osoby. Molestowanie seksualne może wyrażać się w konkretnych czynach, słowach oraz w tworzeniu bądź umożliwianiu powstawania nieprzyjemnej atmosfery o podtekście seksualnym. Molestować seksualnie mogą zarówno mężczyźni, jak i kobiety. Jednak zarówno ze względu na stereotypy płciowe, (według których to mężczyzna jest stroną inicjującą kontakty seksualne), jak i strukturę władzy (molestującym jest zazwyczaj ktoś na wyższym lub równorzędnym stanowisku), o wiele częściej jego ofiarą padają kobiety. Molestowanie przybiera czasem formę lekceważenia lub nadmiernej poufałości.

Dyskryminacją jest także wygłaszanie wszelkich generalizujących komentarzy i żartów opartych na stereotypach płci oraz ocenianie kobiet (i mężczyzn) przez pryzmat ich urody i publiczne komentarze na ten temat. Dyskryminujący charakter mają również negatywne komentarze i złośliwości odnoszące się do specyfiki biologicznej kobiet lub mężczyzn i jej związków ze zdolnościami intelektualnymi.

Dyskryminujący charakter mają także wypowiedzi marginalizujące, lekceważące czy wyśmiewające problem przemocy wobec kobiet, molestowania seksualnego bądź dyskryminacji ze względu na płeć.

Dyskryminacja ze względu na płeć - przykłady:

 • odmowa nawiązania lub rozwiązania stosunku pracy,
 • niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków zatrudnienia,
 • pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych świadczeń związanych z pracą,
 • pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe,
 • domaganie się od kandydatki na pracownika zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że kandydatka nie jest w ciąży,
 • różnicowanie wynagrodzeń przy braku usprawiedliwionych obiektywnych przyczyn.

Przykłady – zatrudnienie:

> Dyskryminacja bezpośrednia ze względu na płeć, np.: odmowa zatrudnienia bezdzietnej mężatki w obawie, iż zdecyduje się na macierzyństwo, czego konsekwencją może być długa nieobecność w pracy.

dyskryminacja kobiet na rynku pracy - przykłady:

 

 1. Kobiety bardzo często podczas rozmowy kwalifikacyjnej pytane są o to, czy posiadają dzieci i czy planują dzieci. Informacja ta jest istotnym elementem branym pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o zatrudnieniu. Rekrutujący nazywają to nawet "skuteczną rekrutacją"! Zdarzają się niekiedy drastyczne przypadki - zobowiązania kobiety w treści umowy o pracę, że nie zajdzie w ciążę w wyznaczonym okresie od zawarcia umowy, a jeśli mimo wszystko tak się zdarzy - zapłaci umowną karę w określonej wysokości! Niekiedy takie zobowiązanie nie jest treścią pisemnej umowy, lecz składane jest w formie ustnej. Zdarza się, że nawet jeżeli przyszły pracodawca, deklaruje, że nie jest to dla niego istotne, czy kobieta ma dziecko, czy nie, to zadaje takie pytanie by móc zatrudnić osobę nie posiadającą dzieci.
 2. Kobiety chętniej "wypychane" są na tzw. samozatrudnienie - zamiast zawierania umowy o pracę dającej określone korzyści i zabezpieczenia, zmusza się kobiety do założenia własnej firmy i wystawiania faktur za wykonaną pracę (lub prace na umowę zlecenie czy o dzieło; niekiedy pracodawca zawiera umowę o pracę na kwotę minimalną, a resztę wypłaca na podstawie umowy o dzieło). Zdarza się, że pracodawcy tłumaczą kobietom, że tak będzie lepiej dla samych zatrudnionych.
 3. Kobiety bardzo często są zwalniane z pracy po okresie urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, nie dopuszcza się ich w ogóle do pracy po zakończeniu tych urlopów.
 4. Kobiet są częstymi ofiarami mobbingu i molestowania seksualnego.
 5. ZUS odmawia wypłaty zasiłku macierzyńskiego, gdy umowa o pracę została zawarta na krótko przed zajściem w ciążę lub przed porodem albo z firmą, z którą kobietę łączą stosunki rodzinne np. z firmą prowadzoną przez teściową lub siostrę.
 6. Niekiedy kobiety otrzymują niższe wynagrodzenie na tych samych stanowiskach.
 7. Mniej chętnie niż mężczyźni zatrudniane są na stanowiskach menadżerskich.

Najczęściej spotykana dyskryminacja ze względu na płeć to:

 1. odmowa zatrudnienia kobiety ze względu na możliwość zajścia w ciążę w okresie zatrudnienia;
 2. przyznanie kobiecie niższego niż mężczyźnie wynagrodzenia za wykonanie pracy o tej samej wartości;
 3. molestowanie seksualne w miejscu pracy przez przełożonego lub współpracownika.

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antysemityzm

 -  Antysemityzm, postawa niechęci bądź wrogości wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego, ich prześladowanie i dyskryminacja, poglądy uzasadniające takie działania. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito