Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Uwaga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA RP

 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

informaje o projekcie

 

Gdzie szukać informacji i pomocy

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Słownik pojęć

Dyskryminacja

(łac. discriminatio - rozróżnianie) - traktowanie pewnych osób lub grup społecznych w inny sposób, zwykle mniej sprawiedliwy, niż innych osób i grup. Oparta jest ona na uprzedzeniach i etykietowaniu. Należy pamiętać, że jest ona kwestią władzy, czyli tego, kto definiuje pewne grupy jako nadrzędne lub podrzędne.
Pojęcie "dyskryminacja" używane jest w różnych znaczeniach. Z tych koncepcji wynika wiele konsekwencji, np. kto jest odpowiedzialny za rozstrzyganie sporów (sądy, ciała administracyjne), kto jest adresatem (samo państwo, czy państwo i osoby prywatne).
Nieuzasadnione różnicowanie czyjejś sytuacji albo praw, w szczególności ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię lub wyznanie, światopogląd, poglądy polityczne, niepełnosprawność, wiek, orientację seksualną, stan cywilny oraz rodzinny określane jest jako dyskryminacja. Dyskryminacja oznacza nierówne traktowanie, prawnie nieusprawiedliwione i nieuzasadnione obiektywnymi przyczynami. Każde takie działanie stanowi naruszenie zasady równego traktowania i jest pogwałceniem podstawowych praw i wolności człowieka.
O dyskryminacji można mówić na różnych płaszczyznach, w różnych kontekstach i różnych znaczeniach. Świadomość, czym jest dyskryminacja i jak się przed nią chronić staje się nieodzownym elementem współczesnego świata. Aby dobrze zrozumieć, czym jest dyskryminacja, należy rozróżnić dwie podstawowe perspektywy, w których każdy z nas funkcjonuje. Pierwszą z nich jest nasze życie prywatne, drugą nasze życie w sferze publicznej. Za szczególnie istotną sferę (z uwagi na rolę, jaką pełni w życiu większości ludzi) należy uznać działalność zawodową. Zarówno w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym występuje zjawisko dyskryminacji, które zawsze charakteryzuje się wspólnymi cechami.
Dyskryminacją jest „zróżnicowane traktowanie osób znajdujących się w tej samej sytuacji. Jednak samo różne traktowanie nie wystarcza, aby można było za każdym razem mówić o dyskryminacji. Koniecznym elementem jest również wskazanie, że brak jest obiektywnych przesłanek, dla których w analogicznych sytuacjach jedna osoba jest inaczej traktowana.
Dyskryminacja jest zabroniona przez prawo. Zakazuje jej zarówno wewnętrzne prawo polskie, jak i prawo Unii Europejskiej. System ochrony praw człowieka w Unii Europejskiej, opiera się w dużej mierze na osiągnięciach ONZ i Rady Europy. Prawo każdej osoby do równości wobec prawa i ochrony przed dyskryminacją stanowi powszechne prawo, które jest uznane w następujących aktach, a których wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są sygnatariuszami: Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet, Międzynarodowa Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji rasowej, Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antyarabizm

 -  uprzedzenie w stosunku do ludów z krajów arabskich i ludzi pochodzenia arabskiego, niekiedy przejawiany nietolerancją i agresją. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito