Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka o prawie antydyskryminacyjnym i praktyce jego stosowania

11-12-2012

Spotkanie, poświęcone analizie i ocenie polskiego ustawodawstwa antydyskryminacyjnego i praktyki jego stosowania, otworzyła Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania.

 

Przypomniała najważniejsze działania przeprowadzone w realizowanym od 2011 roku projekcie „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, a także inicjatywy związane z kończącymi się w Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka 16 Dniami Przeciwko Przemocy wobec Kobiet. Krzysztof Śmiszek, Prezes Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, inaugurując dyskusję zwrócił uwagę na to, że dwuletni okres obowiązywania ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania to dobry moment na podsumowanie stanu obecnego i zaproponowanie zmian w ustawodawstwie antydyskryminacyjnym.

Perspektywę Rzecznika Praw Obywatelskich, pełniącego funkcję niezależnego organu do spraw równego traktowania, przedstawili Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Krzysztof Szerkus, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich w Gdańsku, zaś perspektywę organizacji pozarządowych – Karolina Kędziora, Wiceprezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Michał Czerepiński, prawnik w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania, omówił najważniejsze założenia nowelizacji ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, opracowywanej w Biurze Pełnomocnika.

 

W dyskusji panelowej, moderowanej przez Krzysztofa Śmiszka, Prezesa Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, udział wzięli Barbara Grabowska z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Marta Abramowicz z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, dr Witold Klaus, Prezes Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, dr Katarzyna Sękowska-Kozłowska z Poznańskiego Centrum Praw Człowieka, sędzia Sebastian Wojewódka, Zastępca Przewodniczącego Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Rejonowego w Elblągu i dr Paweł Jaros, sędzia oddelegowany do Ministerstwa Sprawiedliwości. W dyskusji zwracano uwagę między innymi na potrzebę zapewnienia dyskryminowanym pełniejszej ochrony prawnej, niewielką liczbę spraw sądowych o dyskryminację, trudności związane z prowadzeniem takich spraw przed sądami oraz alternatywne metody rozwiązywania sporów.

 

Wiele uwagi poświęcono też świadomości prawnej i edukacji antydyskryminacyjnej oraz zobowiązaniom Polski wynikającym z międzynarodowych instrumentów prawnych. Min. Agnieszka Kozłowska-Rajewicz podsumowując konferencje zapowiedziała, że po roku 2012, który poświęcony był na szkolenia, konsultacje we wszystkich regionach Polski oraz opracowanie rekomendacji odnośnie prawa i polityki równego traktowania, rok 2013 będzie rokiem legislacji. Konferencja „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania” była przedsięwzięciem zorganizowanym w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia”, realizowanego przez Pełnomocniczkę Rządu do Spraw Równego Traktowania w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Szkołą Główną Handlową.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Mobbing

 -  wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito