Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

O wielokulturowości w Białymstoku

15-11-2012

Jak zaznaczyła Pani Minister Agnieszka Kozłowska – Rajewicz mimo zauważalnych w Polsce zmian świadomościowych bariery związane z postrzeganiem osób o innej narodowości oraz kulturze cały czas są w nas, ale poprzez równościową edukację możemy zbudować społeczeństwo prawdziwie otwarte, które nie tylko „toleruje”, ale akceptuje różnorodność.

 

Uczestnicy panelu dyskusyjnego oraz zaproszeni goście (przede wszystkim przedstawiciele licznych mniejszości narodowych i etnicznych) zgodnie podkreślali, że aby działania takie były skuteczne, potrzeba współdziałania i dialogu poprzez przedstawicielami wszystkich instytucji, organizacji oraz osób zaangażowanych w ten proces w myśl zasady „nic o nas bez nas”.

 

Edukacja pełni kluczową rolę w tym procesie, ponieważ dzięki działaniom świadomościowym na "inność" zaczynamy reagować nie wrogością, ale zaciekawieniem.

 

Podczas konferencji zaprezentowano również dobre praktyki w ramach programów i projektów na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na pochodzenie narodowe i etniczne na terenie województwa podlaskiego.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antyarabizm

 -  uprzedzenie w stosunku do ludów z krajów arabskich i ludzi pochodzenia arabskiego, niekiedy przejawiany nietolerancją i agresją. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito