Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Olsztynie na temat godnego traktowania chorych psychicznie

02-11-2012

W Olsztynie odbyła się konferencja regionalna z cyklu” Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji. Panel dyskusyjny podczas konferencji poświęcony był Godnemu i równemu traktowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi. W części inaugurującej konferencję wzięli udział: Wicewojewoda Warmińsko-Mazurski Jan Maścianica, posłowie Elżbieta Gelert i Andrzej Orzechowski oraz Witold Wróblewski Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

W panelu dyskusyjnym uczestniczyli: Prof. dr hab. Ewa Kantowicz z Katedry Pedagogiki Społecznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Ryszard Wasiński, Dyrektor Departamentu Zdrowia z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Edyta Jędrzejewska, Dyrektorka Wydziału Polityki Społecznej w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie, Elżbieta Bronakowska, Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie, Jadwiga Król, Pełnomocniczka Kongresu Kobiet na Warmii i Mazurach, Jacek Borowik, Sekretarz Olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Psychicznie i Nerwowo Chorym oraz Agnieszka Jabłońska, Dyrektorka Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie. W dyskusji panelowej zwracano uwagę na koniczność wyjścia poza granice biernej akceptacji i pomocy ograniczonej do opieki medycznej oraz wsparcia materialnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Postulowano tworzenie nowych przestrzeni aktywności z udziałem samych zainteresowanych oraz ich rodzin, także zagrożonych wykluczeniem. Wskazywano na koniczność rozbudowy sieci opieki środowiskowej, tworzenia całodobowych ośrodków pomocy psychologicznej, uzawodowienia opieki nad osobami zależnymi. Wiele uwagi poświecono także działaniom, które powinny być skierowane do całego społeczeństwa, po to aby podnieść poziom wiedzy o osobach z zaburzeniami psychicznymi oraz zmniejszyć poziom dystansu społecznego, wynikającego z niewiedzy, stereotypów i uprzedzeń.

 

Wiele głosów dotyczyło niedostatecznego finansowania inicjatyw na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi oraz opieki psychiatrycznej.

Pliki do pobrania

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Mobbing

 -  wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito