Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Gdańsku o roli instytucji publicznych i organizacji społecznych w propagowaniu idei równości płci

02-11-2012

W części inaugurującej konferencję zabrały głos: posłanki z województwa pomorskiego Katarzyna Hall, Krystyna Kłosin, Agnieszka Pomaska, oraz poseł Piotr Bauć. Samorząd wojewódzki i lokalny reprezentowali Hanna Zych-Cison, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, Ewa Kamińska, Wiceprezydent Miasta Gdańska, Beata Szadziul, Radna Rady Miasta Gdyni, Wojciech Zemła, Sekretarz Miasta Sopotu. Bernard Mathea, Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim reprezentował na konferencji Wojewodę Pomorskiego. Minister Katarzyna Hall z zadowoleniem odnotowała fakt, że coraz więcej ojców dzieli obowiązek opieki nad dziećmi ze swoimi żonami czy partnerkami. W podobnym tonie wypowiedziała się posłanka Agnieszka Pomaska, podkreślając, że rośnie liczba związków, w których obydwoje małżonków spełnia się zarówno zawodowo jak i rodzinnie. Posłanka Krystyna Kłosin zwróciła uwagę na, niepokojący stosunek młodego pokolenia do osób starszych oraz obserwowany zanik więzi międzypokoleniowych.

 

W panelu dyskusyjnym konferencji wzięli udział: Ewa Kamińska, Wiceprezydent Miasta Gdańska; Hanna Brejwo, Wójt Gminy Pszczółki; Małgorzata Tarasiewicz, Dyrektorka Stowarzyszenia Współpracy Kobiet, NEWW Polska; Monika Popow, Uniwersytet Gdański, Fundacja Inicjatyw Społecznych „Się Zrobi!” oraz Małgorzata Sworobowicz-Kempa,

 

Koordynatorka do spraw Równego Traktowania, Biuro Wojewody Pomorskiego. Monika Popow zapoznała słuchaczy z projektem mającym na celu aktywizację osób 70 – 80+. Podkreśliła, że ważne jest aby nie traktować tej grupy jako monolitu bez płci i innych przesłanek wyróżniających. Ewa Kamińska powiedziała, że często wśród urzędników nie spotykają się ze zrozumieniem programy społeczne, których tematem jest równe traktowanie. Dlatego według niej konieczne jest szkolenia urzędników, aby uwrażliwić ich na problemy dyskryminacji, a także stworzenie ram finansowych (w tym programów grantów) umożliwiających działalności organizacji pozarządowych. Wójt Hanna Brejwo za bariery we wdrażaniu skutecznej polityki równościowej uznała brak budżetu i narzędzi dla koordynatorów ds. równego traktowania. Jej zadaniem niezbędne jest budowanie autorytetu koordynatorów. W podobnym tonie wypowiadała się Małgorzata Tarasiewicz, która zaapelowała, żeby sprawy genderowe były uznawane za ważne, a nie za drugoplanowe. Według niej niezbędne jest zapewnienie prestiżu sprawom kobiecym. Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz włączając się do dyskusji zapowiedziała, że do projektu nowej ustawy o równym traktowaniu będzie wprowadzony przepis dotyczący koordynatorów ds. równego traktowania.

 

W dyskusji wiele uwagi poświęcono problematyce wprowadzania budżetów prorównościowych, godzenia ról zawodowych i rodzinnych oraz Europejskiej Karcie Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

 

Podsumowując dyskusję Minister Agnieszka Kozłowska–Rajewicz podkreśliła, że od kilkudziesięciu lat kobiety starają się przebić szklany sufit i ten sufit pęka, ale żeby pękł on całkowicie niezbędne jest być równouprawnienie oraz partnerstwo.

Pliki do pobrania

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Mobbing

 -  wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito