Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Zielonej Górze o osobach z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej

26-10-2012

Sytuacja osób z niepełnosprawnościami w społeczności lokalnej była przewodnim tematem konferencji regionalnej, która odbyła się 24 października br. w Zielonej Górze i została zorganizowana w ramach cyklu konferencji „Rząd równych szans - administracja przeciw dyskryminacji”.

W konferencji udział wzięli: Wicewojewoda Lubuski, przedstawiciele i przedstawicielki instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych, a także eksperci i ekspertki zajmujący się tematyką osób niepełnosprawnych. Pani Monika Ksieniewicz - Wicedyrektorka Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania podkreśliła, że na przestrzeni lat sytuacja w zakresie równego traktowania bardzo się zmieniła. Jako przykład podała dostosowanie zabytkowego budynku Sejmu RP do potrzeb osób niepełnosprawnych. Jeszcze w zeszłej kadencji parlamentarzyści poruszający się na wózku inwalidzkim musieli przemawiać z miejsc, w których siedzieli. Niedawno udało się jednak dostosować budynek, dzięki czemu niepełnosprawni ruchowo posłowie zyskali pełen dostęp do mównicy.

Dr Helena Ochonczenko z Uniwersytetu Zielonogórskiego przedstawiła badania dobrostanu psychicznego osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi województwo lubuskie. Badania pokazały, że poczucie osamotnienia towarzyszy 37,5 % niepełnosprawnych mieszkańców woj. lubuskiego (próba ogólnopolska to 21%). Ponad 20 % respondentów nie czuje akceptacji ze strony społeczeństwa, 56 % uważa, że brakuje wsparcia ze strony instytucji państwowych.

 

Uczestniczki i uczestnicy dyskusji panelowej: Henryka Łukowiak, Pełnomocnik Wojewody ds. Osób Niepełnosprawnych; Robert Jagodziński z Fundacji Aktywnej Rehabilitacji; Jakub Piosik, Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze; Małgorzata Korzeniowska, mistrzyni paraolimpijska z Sydney; podkreślali, że choć przebyliśmy długą drogę od izolacji osób niepełnosprawnych do ich integracji, stereotypy związane z niepełnosprawnością ciągle funkcjonują. Zgodzili się, że niezwykle ważną kwestią jest dostosowanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, a przede wszystkim obecność tych osób w przestrzeni publicznej.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Mobbing

 -  wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito