Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

Przemoc wobec dzieci tematem konferencji regionalnej w Bydgoszczy

16-10-2012

Dnia 15 października 2012 r. w Bydgoszczy obyła się konferencja regionalna pt.: „Przemoc wobec dzieci i przeciwdziałanie temu zjawisku”, organizowana w ramach projektu Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia. Podczas wystąpienia inauguracyjnego Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania wskazała, że przedstawiciele władz na konferencji to wyłącznie kobiety.

Po raz pierwszy, w ciągu wszystkich konferencji, zarówno wojewoda jak i posłowie są kobietami. Pełnomocnik wskazała, że promując ideę równości dążymy do podwyższenia standardów w administracji publicznej. Również, dzisiaj rozpoczynają się szkolenia dla dyrektorów generalnych z zakresu równego traktowania. Odnosząc się do tematyki konferencji, Pełnomocnik wskazała, że temat przemocy wobec dzieci jest tematem aktualnym.

 

Pani Poseł Domicela Kopaczewska podkreśliła, że bicie dzieci jest zjawiskiem nagannym. Wskazała jednocześnie na przemoc rówieśniczą, która stanowi obecnie poważny problem i dlatego ważne jest aby szkoła współpracowała z rodziną.

Poseł Anna Bańkowska wskazała na przemoc wśród dzieci, a zwłaszcza dziewcząt które coraz bardziej są agresywne. Tym samy ważna jest edukacja społeczna wobec przemocy i edukacja dzieci w szkołach. 

 

zobacz również http://www.mmbydgoszcz.pl/429018/2012/10/17/rzad-rownych-szans--administracja-przeciw-dyskryminacji?category=news

Poseł Iwona Kozłowska życzyła aby podczas dyskusji zostały wypracowane dobre praktyki. Zwracała uwagę na przemoc wobec kobiet i w stosunku do osób niepełnosprawnych i osób starszych. Pani wojewoda Ewa Mess wskazała na złożoność problemu przemocy wobec dzieci. Należy zastanowić się, co wszyscy razem możemy zrobić w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Konferencję uświetniło przedstawienie pt. „ Czy to musiało się tak skończyć” Klubu Młodych Twórców przy Stowarzyszeniu „Dorośli dzieciom” w Sępólnie Krajeńskim. Przedstawienie poświęcone było przemocy rówieśniczej.

 

Podczas panelu została przedstawiona statystyka policyjna dotycząca przestępstwa z art. 200 kk tj.”– obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszczenie się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadzenie jej do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania. Podkreślono, że przestępstwa te w stosunku do dzieci stanowią bardzo wysoki odsetek. Najwięcej przestępstw przeciwko nieletnim dokonano w Bydgoszczy, co może świadczyć, że sprawcy czują się bardziej anonimowi w dużych miastach. Sprawcy, to głównie mężczyźni, którzy najczęściej mieszkają w pobliżu miejsca zamieszkania pokrzywdzonego. Wielu sprawców było nieletnimi.

 

Podczas dyskusji panelowej padły głosy, iż należy edukować rodziców, aby byli świadomi, że stosowanie przemocy fizycznej, tzw. karcenie jest zakazane . Zaapelowano aby jak najszybciej dokonać rewizji komentarzy do Kodeksu Karnego. Należy poszerzać świadomość, że przemoc wobec dzieci nie jest sprawą prywatną, wewnętrzną rodziny, że reagowanie na sytuacje przemocy nie jest „wtrącaniem się” tylko pomocą.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antysemityzm

 -  Antysemityzm, postawa niechęci bądź wrogości wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego, ich prześladowanie i dyskryminacja, poglądy uzasadniające takie działania. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito