Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Poznaniu o sytuacji osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy

11-10-2012

Problemy, jakich doświadczają osoby z niepełnosprawnościami na rynku pracy, działania na rzecz ich aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu były tematem przewodnim konferencji, która odbyła się 8 października br. w Poznaniu i została zorganizowana w ramach cyklu konferencji regionalnych z udziałem Pani Minister Agnieszki Kozłowskiej – Rajewicz, posłów na Sejm RP, wicewojewody wielkopolskiego, przedstawicieli instytucji administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych.

 

W panelu dyskusyjnym poświęconym ww. tematyce wzięli udział: Minister Agnieszka Kozłowska-Rajewicz; Paweł Biedziak - Rzecznik Prasowy Najwyższej Izby Kontroli;
Michał B. Tomczak - Przewodniczący Komisji Rodziny, Polityki Społecznej i Zdrowia Rady Miasta Poznania; Justyna Mingielewicz - Kierowniczka Agencji Zatrudnienia Wspomaganego BIZON oraz Justyna Lachor, ekspert ds. niepełnosprawnych.

 
Uczestnicy panelu dyskusyjnego podkreślali, że pomimo zmian, jakie zaszły już w świadomości społecznej w kwestii postrzegania osób z niepełnosprawnością, jesteśmy dopiero na początku procesu zmiany mentalności. Minister Agnieszka Kozłowska - Rajewicz zwróciła uwagę, że bariery są w nas i należy to jak najszybciej zmienić - między innymi poprzez taką organizację przestrzeni publicznej, by była dostępna dla wszystkich. Dlatego tak istotna jest kwestia wprowadzenia zasad projektowania uniwersalnego do prawa budowlanego. Równie ważną kwestią jest stosowanie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych.
 
Paweł Biedziak - Rzecznik Prasowy Najwyższej Izby Kontroli podkreślił, że administracji pracuje zbyt mało osób niepełnosprawnych. Do tego stopnia, że wiele urzędów musi dokonywać znaczących wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ponieważ nie osiągnęły ustawowego wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych wynoszącego 6%. Dotyczy to aż 91% skontrolowanych przez NIK urzędów. Szczególnie źle sytuacja wyglądała w ministerstwach - w ponad 60% skontrolowanych odsetek niepełnosprawnych wśród zatrudnionych wynosił nawet mniej niż 1%
Pani Justyna Lachor zwróciła uwagę, że wciąż jest wiele stereotypów i musi zmienić się sposób myślenia o osobach z niepełnosprawnościami. Jednocześnie osoby z niepełnosprawnością także powinny głośno wysuwać swoje postulaty i wychodzić z inicjatywą.
Dyskutanci zgodzi się także, że osoby z niepełnosprawnościami nie powinny być zatrudniane jedynie w zakładach pracy chronionej, ale przede wszystkim podejmować pracę na otwartym rynku pracy. Powinny być pełnoprawnymi obywatelami rynku pracy.
zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Mobbing

 -  wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito