Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Krakowie o wykluczeniu osób starszych

01-10-2012

W trakcie konferencji zorganizowanej 24 września br. w hotelu Holiday Inn Express w Krakowie zaprezentowany został projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” oraz wyniki badania zjawiska dyskryminacji, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki województwa małopolskiego.

 

Konferencję otworzyły wystąpienia inauguracyjne: Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania; Jerzego Federowicza oraz Józefa Lassoty - Posłów na Sejm RP; Małgorzaty Jantos, Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Krakowa; w imieniu wojewody małopolskiego - Renaty Grochal, Zastępcy Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

Podczas panelu dyskusyjnego pt. Godne i równe traktowanie osób starszych - w którym udział wzięli Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i Międzynarodowego z Biura Rzecznika Praw Obywatelskich; Anna Tarnowska, Koordynatorka do Spraw Równego Traktowania w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim; Marta Chechlewska-Dziepak, Rzeczniczka Prasowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie; Ewa Piłat, Pełnomocniczka Rektora do Spraw Jagiellońskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku; Marta Kacprzyk, Prezes Stowarzyszenia „Akademia Pełna Życia” - poruszone zostały najistotniejsze problemy związane z funkcjonowaniem osób starszych w Polsce, zwrócono uwagę na konieczność zagwarantowania równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz wykluczenie „cyfrowe” osób powyżej 50. roku życia, którego następstwem jest dyskryminacja w dostępie do dóbr i usług.

Zauważono, że 78% osób powyżej 50 roku życia nie korzysta z Internetu, a osoby w tym przedziale wiekowym to aż 42% dorosłych Polaków.

Pełnomocniczka zwróciła uwagę, że niezwykle istotną kwestią jest umożliwienie oraz zachęcanie osób starszych do korzystania z nowoczesnych, elektronicznych form komunikowania, dzięki którym można zdobywać cenne informacje, wypełniać i przesyłać dokumenty on-line, czy zapisać się na wizytę do lekarza.

Paneliści podkreślili konieczność rozwoju idei projektowania osiedli mieszkaniowych, wyposażonych w infrastrukturę uwzględniającą potrzeby osób starszych. Paneliści zwrócili również uwagę na kwestię dyskryminacji osób starszych w dostępie do usług finansowych, gdzie osoby powyżej 70. roku życia spotykają się najczęściej z odmownymi decyzjami przyznania kredytu lub pożyczki.

Pliki do pobrania

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Faszyzm

 -  Jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych przy pomocy sieci komputerowej jest propagowanie treści o charakterze faszystowskim czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito