Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

Polityka senioralna w Polsce. konferencja we Wroclawiu

26-09-2012

W konferencji udział wzięli Sławomir Piechota, Poseł na Sejm RP, Aleksander Skorupa, Wojewoda Dolnośląski, Dr Łukasz Jurek z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Piotr Kontkiewicz, Zastępca dyrektora Departamentu Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

 

Podczas dyskusji pt. Polityka senioralna w Polsce, podkreślono, że potrzeb osób starszych nie należy pojmować jedynie przez pryzmat zaspokajania tych podstawowych, bytowych. Uczestnictwo w życiu społeczno- politycznym, edukacji, życiu kulturalnym są istotnymi elementami zapobiegającymi wykluczeniu osób starszych oraz pozwalającymi starzeć się z godnością.

Dyskutanci zwrócili uwagę, że w ostatnich latach pojawił się problem tzw. „podwójnego starzenia się”, który polega na gwałtownym przyroście w grupie osób starszych osób 80+. Państwo będzie musiało zmierzyć się z tym wyzwaniem i dostosować model opieki społecznej nad osobami zależnymi/niesamodzielnymi do tych gwałtownie zachodzących zmian w strukturze społecznej.

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Mobbing

 -  wywodzący się z języka angielskiego od wyrazu "mob" co oznacza tłum, natłok, banda oraz napastowanie i obleganie. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito