Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

Procesy demograficzne a regionalny i lokalny rynek pracy. Konferencja w Opolu

18-09-2012

W dniu 18 września br. w hotelu Mercury w Opolu odbyła się konferencja pod hasłem „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji” zorganizowana w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

 

W trakcie konferencji zaprezentowany został projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” jego główne cele oraz podjęte działania.

 

Konferencję otworzyły wystąpienia inauguracyjne: Janiny Okrągły, Posłanki na Sejm RP oraz Ryszarda Wilczyńskiego, Wojewody Opolskiego.

 

Podczas konferencji odbył się również panel dyskusyjny pt. Procesy demograficzne a regionalny i lokalny rynek pracy. W panelu udział wzięli:

  • Janina Okrągły, Posłanka na Sejm RP
  • Prof. dr hab. Robert Rauziński, Państwowy Instytut Naukowy, Instytut Śląski w Opolu, Społeczno-gospodarcze konsekwencje prognozy demograficznej do 2035 r.”
  • Prof. dr hab. Romuald Jończy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, „Problemy demograficzne w województwie opolskim w kontekście zrównoważonego rozwoju regionalnego i depopulacji obszarów peryferyjnych”
  • Jacek Suski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy

Przedmiotem dyskusji była trudna sytuacja demograficzna w województwie opolskim związana ze spadkiem dzietności, starzeniem się społeczeństwa oraz bardzo wysoką stopą migracji. Uczestnicy zgodzili się, że trudno jest odnaleźć się na rynku pracy osobom powracającym po urlopach macierzyńskich i osobom z niepełnosprawnościami. Pracodawcy obawiają się, że będą musieli ponieść określone koszty z tytułu zatrudnienia tych osób. Płeć, wiek oraz niepełnosprawność wciąż bywają powodem nierównego traktowania na rynku pracy. Pomysłem mającym zniwelować lokalne problemy demograficzne jest projekt utworzenia opolskiej specjalnej strefy demograficznej, której głównym celem jest zachęcenie do pozostania lub osiedlenia się na terenie województwa.

Konferencja w mediach:

Radio Opole: Opolscy urzędnicy szkolą się z równego traktowania

TVP Opole: Nierówne traktowanie

nto.pl: Rząd od państwowych urzędów zaczyna walkę z dyskryminacją

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antyarabizm

 -  uprzedzenie w stosunku do ludów z krajów arabskich i ludzi pochodzenia arabskiego, niekiedy przejawiany nietolerancją i agresją. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito