Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

O godności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami. Konfencja w Katowicach

17-09-2012

W dniu 17 września br. w hotelu Novotel Katowice Centrum odbyła się konferencja pod hasłem „Rząd równych szans – administracja przeciw dyskryminacji” zorganizowana w ramach projektu „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w Warszawie.

 

W trakcie konferencji zaprezentowany został projekt „Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia” jego główne cele oraz podjęte działania.

 

Konferencję otworzyły wystąpienia inauguracyjne: Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz, Pełnomocniczki Rządu do spraw Równego Traktowania, Prof. Ireny Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich, Marka Plury, Posła na Sejm RP,Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Piotra Spyra, Wicewojewody Śląski

 

Podczas panelu dyskusyjnego pt. Godne i równe traktowanie osób starszych i niepełnosprawnych., w którym udział wzięli Beata Małecka-Libera, Posłanka na Sejm RP, Marek Plura, Poseł na Sejm RP, Małgorzata Tkacz-Janik, radna Sejmiku Województwa Śląskiego, Dr Helena Hrapkiewicz, przedstawicielka Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Katowicach oraz Ks. Prałat dr Krzysztof Bąk, Dyrektor Caritas Archidiecezji Katowickiej poruszone zostały najistotniejsze problemy związane z funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnościami i osób starszych w Polsce.

Zwrócono uwagę na konieczność dwutorowego podejmowania działań. Z jednej strony potrzebna jest dobra legislacja oraz rozwiązania systemowe, z drugiej zaś docenić należy uruchamiać wszelkie działania edukacyjne, zmieniające świadomość społeczną. Pełnomocniczka zwróciła uwagę, że niezwykle istotną kwestią jest opracowanie jednolitej, skonsolidowanej polityki senioralnej. Podkreśliła także szczególną rolę przyjaznej i dostępnej dla wszystkich przestrzeni publicznej, którą można zapewnić poprzez wdrożenie idei projektowania uniwersalnego czyli dostosowania tejże przestrzeni w sposób uniwersalny dla osób sprawnych i tych z niepełnosprawnościami. Paneliści zwracali uwagę także na kwestię godności osób starszych i osób z niepełnosprawnościami.

 

 

Konferencja "Rząd...

Konferencja "Rząd...

zobacz wszystkie
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antysemityzm

 -  Antysemityzm, postawa niechęci bądź wrogości wobec Żydów lub osób pochodzenia żydowskiego, ich prześladowanie i dyskryminacja, poglądy uzasadniające takie działania. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito