Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Wydarzenia

W Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka o prawie antydyskryminacyjnym i praktyce jego stosowania

11.12.2012
10 grudnia 2012 roku w Gdańsku Pełnomocniczka Rządu do Spraw Równego Traktowania we współpracy z Polskim Towarzystwem Prawa Antydyskryminacyjnego zorganizowała konferencję „Prawo antydyskryminacyjne w Polsce – przepisy i praktyka stosowania”.

Kozłowska-Rajewicz: Konwencja zwraca uwagę, że przemoc ma płeć

27.11.2012
Ofiarami przemocy są przede wszystkim kobiety, a sprawcami - w większości mężczyźni i trzeba to zauważać. Konwencja w sprawie przemocy wobec kobiet wskazuje, że przemoc ma płeć – powiedziała pełnomocniczka rządu ds. równego traktowania

O tolerancji, sytuacji osób LGBT i cudzoziemców oraz równościowym budżecie

15.11.2012
O tolerancji i równym traktowaniu jako wyzwaniu dla nowoczesnej administracji rozmawiano podczas ostatniej konferencji regionalnej w Warszawie

O wielokulturowości w Białymstoku

15.11.2012
Dobre praktyki w przeciwdziałaniu dyskryminacji na tle narodowościowym i etnicznym były głównym tematem dyskusji podczas kolejnej konferencji regionalnej w Białymstoku organizowanej w ramach Projektu "Równe Traktowanie Standardem Dobrego Rządzenia"
1   2   3   4   5   6   7   8   9  następna  16
Najnowsze     Starsze niż : pół roku : rok : 2 lata : 5 lat

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Faszyzm

 -  Jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych przy pomocy sieci komputerowej jest propagowanie treści o charakterze faszystowskim czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito