Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Uwaga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA RP

 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

informaje o projekcie

 

Gdzie szukać informacji i pomocy

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Dyskryminacja ze względu na wiek

Dyskryminacja ze względu na wiek pojawia się wówczas, kiedy to właśnie z powodu wieku, jesteśmy gorzej traktowani niż inni ludzie znajdujący się w takiej samej lub podobnej sytuacji.

Dyskryminacja ze względu na wiek może przyjmować różne formy i dotyczyć różnych aspektów życia społecznego: zatrudnienia, poziomu dochodów, dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji i usług finansowych, udziału w procesie decyzyjnym i dialogu społecznym, alokacji zasobów i udogodnień.

Problem dyskryminacji ze względu na wiek może być udziałem osób w różnym wieku, także młodych, jednak osób starszych dotyka on w szczególny sposób, choć w sposób szczególny doświadczana jest przez osoby starsze, przez co przyczynia się do wykluczania ich ze społeczeństwa. Dyskryminacja ze względu na wiek przejawia się również w podkreślaniu, akcentowaniu negatywnych konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw.

Przyczyną niewłaściwego traktowania seniorów są przede wszystkim negatywne stereotypy na temat starości, brak wiedzy o potrzebach ludzi w starszym wieku lub po prostu brak kultury osobistej i szacunku dla osób starszych.

Kryterium wieku posiada unikalną cechę, ponieważ dotyczy każdej osoby - a jednocześnie w zależności od tego, w jakim okresie życia jesteśmy może wystawić na różne formy zróżnicowanego traktowania.

Odmiennie od innych kryteriów ze względu na które występują praktyki dyskryminacyjne (np. płeć, narodowość), kryterium wieku nie określa konkretnej grupy, której dyskryminacja może dotyczyć. Sama przynależność do poszczególnych grup wiekowych jest dynamiczna, bo wiek każdego człowieka stale się zmienia. Niektóre osoby opuszczają grupę, inne do niej wchodzą. Tym samym dyskryminacja wiekowa może dotknąć każdego bez względu na płeć, wyznanie, orientację seksualną czy też rasę. Brak jest jednocześnie wyraźnych granic dla tych procesów.

W zakresie dyskryminacji ze względu na wiek sprawy, w których interweniuje Pełnomocnik dotyczą w szczególności:

  • wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego
  • dyskryminacja małoletnich w elektronicznych środkach masowego przekazu związanych z zagrożeniami wynikających z powszechnego używania przez uczniów terminologii informacyjno-komunikacyjnych (narażenie na treści pornograficzne, molestowanie seksualne, cyber – bulling)
  • naruszenie godności seniorów w domach opieki społecznej
  • dyskryminacja w dostępie do świadczeń emerytalnych
  • ogłoszeń o pracę mających znamiona dyskryminacji ze względu na wiek


Najczęściej spotykana dyskryminacja ze względu na wiek to:

  • uzależnianie zatrudnienia od wieku (za wyjątkiem zatrudnienia określonego w prawie na określonym stanowisku),
  • pomijanie pracowników w wieku dojrzałym przy kwalifikowaniu do kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe z uwagi na osiągnięcie w nieodległej przyszłości wieku emerytalnego (odmowa skierowania na szkolenie osoby w wieku przedemerytalnym, tłumaczona tym, że niedługo odchodzi ona z pracy i nie będzie korzyści ze szkolenia).
  • zamieszczanie w gazetach ofert pracy ze wskazaniem akceptowanej przez pracodawcę górnej granicy kandydatów, gdy rodzaj pracy takiego ograniczenia obiektywnie nie uzasadnia;

 

WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Antyarabizm

 -  uprzedzenie w stosunku do ludów z krajów arabskich i ludzi pochodzenia arabskiego, niekiedy przejawiany nietolerancją i agresją. czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito