Platforma dla koordynatorów ds równego traktowania

Nie pamiętasz hasła?

Sieć równości

Uwaga

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.

 

 

 

 

 

 

 

KONSTYTUCJA RP

 

Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

 

Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

 

 

informaje o projekcie

 

Gdzie szukać informacji i pomocy

Newsletter

Podaj swój adres e-mail


Dyskryminacja ze względu na status społeczny

Definicja Statusu społecznego, pojęcie socjologiczne często utożsamiane z pozycją społeczną.  Określa i opisuje pewną społeczną wartość, która jest przypisana do danej pozycji społecznej lub konkretnej osoby i która wyznacza wielkość prestiżu należnego danej jednostce lub pozycji zajmowanej przez jednostkę. Status społeczny jest jednym z podstawowych czynników społecznego umiejscawiania jednostki w hierarchii struktury społecznej. Status formalny w sposób sformalizowany określa całościowy zbiór wszelkich praw, obowiązków i powinności przypisanych do danej pozycji społecznej. Społeczna wartość statusu osiągniętego jest przypisana danej jednostce ze względu na jej osobiste zasługi i osiągnięcia.

Cechy statusu przypisanego są przyporządkowane określonej jednostce, niezależnie od jej wysiłków czy osiągnięć, dotyczy on wartościowania takich cech jak na przykład pochodzenie rasowe i etniczne

O warsztatach dla dzieci - Podczas zajęć dzieci zostaną wprowadzone w tematykę problemu ubóstwa i wspólnie zastanowimy się jakie znaczenie ma status społeczny. Porozmawiamy o naszych wymarzonych zawodach i stworzymy drzewo wszystkich potrzebnych społecznie zawodów, dzięki którym możemy spokojnie pojechać do szkoły i z niej wrócić do domu.

Pewne grupy są mniejszościowe nie tylko ze względu na odsetek w populacji, ale i status, jaki w niej zajmują (mniejszość ma zwykle niższy status społeczny i ekonomiczny).

Pełnomocnik:

  • nierówne traktowanie w sferze zawodowej osób nie żyjących w związku małżeńskim (dotyczyły w szczególności katalogu osób uprawnionych do korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w poszczególnych zakładach pracy)
  • osób nieposiadających stałego lub czasowego miejsca zamieszkania, które podniosły problem braku możliwości uzyskania dokumentu prawa jazdy po pozytywnie zdanym egzaminie
  • nierównego traktowania i dyskryminacji rodzin zastępczych, które nie mogą –  w przeciwieństwie do rodzin biologicznych – korzystać z ulgi odpisu od podatku kosztów kształcenia dziecka w szkole wyższej
  • odmiennego traktowania osób charakteryzujących się brakiem stałego miejsca zamieszkania w stosunku do osób  posiadających miejsce zamieszkania przez przedsiębiorstwa telekomunikacyjne przy rozpatrywaniu reklamacji usług telekomunikacyjnych
  • nierównego traktowania osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenach wiejskich w stosunku do rolników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy wyłączeni są z powszechnego systemu ubezpieczeń emerytalno-rentowych
WydrukujWydrukuj

Słownik pojęć związanych z dyskryminacją

a b c d e f g h i j k l ł m n o p r s t u w z

Faszyzm

 -  Jednym z najczęstszych przestępstw popełnianych przy pomocy sieci komputerowej jest propagowanie treści o charakterze faszystowskim czytaj
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizacja Ideo
powered by: CMS Edito